top of page
Brutus-Kvadrat.jpg

BRUTUS ÖSTLING

Fotograf, författare

Brutus Östling föddes i december 1958 och växte upp i Stockholm men är sedan mer än tjugofem år bosatt i Skåne med ett avbrott för ett år i Mölndal.

Under tjugofem år arbetade Brutus som heltidsförläggare på Symposion, som han själv startat. Han drömde om att bli fotograf i fjorton-femtonårsåldern men höll sedan inte i en kamera på över tjugo år. 1996 började han dyka. Ett generöst pris från Svenska Akademien för bildningsinsatser året därpå resulterade i en avancerad utrustning för undervattensfoto, och efter närmare 100 dyktimmar första året togs de första bilderna under vattnet. Fram till hösten 1999 var det bara undervattensbilder som gällde, han sålde en rad fotoreportage till dyktidningar som UVM, Dyk och Tauchen. Men sedan 2000 sker i stort sett all fotografering på land. Brutus Östling är idag erkänd som som en av de skickligaste naturfotograferna i modern tid och hans bilder och föreläsningar är av högsta kvalitet.

bottom of page