johnruffelt.jpg

JAN RUFELT

Foto, kollage, mixed media

Fotokonst har alltid legat Jan varmt om hjärtat och den senare tiden av hans konstnärsskap ägnade han sig mer åt att med hjälp av datorn sätta ihopa sina fotografier och skapa helt egna bildvärldar. Med oerhörd skicklighet skapar han dunkla, mystiska och spännande bild som väcker fantasin till liv. Jan Rufelt började sitt konstnärskap som hyperrealist. I olja och akryl skapade han närmst 3D realistiska skogspartier så skickligt att åskådaren nästan var tvungen att stryka med handen över duken för att känna ifall mossan på stenen vid trädets fot var på riktigt. Jan är och tillhör en av våra mest uppskattade konstnärer.